قابل توجه دارندگان چاپگر اپسون مدل SC-F6300 رفع مشکل چیپ به همراه جوهر با کیفیت عالی و ریپ واساچ با ما تماس بگیرید

هد 5113 و 4720 اپسون
EPSON 5113 & 4720
TFP Print Head

هد اپسون 5113

هد PrecisionCore™ TFP 5113,4720 اپسون

5113 Unlocked (هد 5113 بدون قفل)

5113 Second Locked (هد 5113 قفل 2)

Third Locked 5113 (هد 5113 قفل 3)

4th Locked 5113 (هد 5113 قفل 4)

7420 Locked (با استفاده از دکودر برد)

Print head for China Printers